Ludność Algierii cz. 10

Ciekawy to fakt, że jak Francuzi zajęli Tebessę, jej mieszkańcy używali jeszcze wyłącznie rzymskiej monety i nazywali się sami rumi, uważając to miano jako zaszczytne. A chociaż Bizancjum ciemiężyło chrześcijańskich w znacznej części Numidów, to przecież udzielało im bez wątpienia i swej cywilizacji, bo do dziś dnia prawo nazywa się u kabylskich Berberów z greckiego: Kanun.

Oprócz przymieszki Greków, rozpływają się następnie wśród Berberów Wandalowie i dominuje potem wpływ moralny Żydów, bo arabscy autorowie jednomyślnie stwierdzają, że, w chwili zajęcia Afrikhii, Berberzy wyznawali w znacznej części judaizm.

Znamy już późniejsze dzieje Maghrebu, arabskiego zachodu ; wiemy, że Arabowie, wtargnąwszy w XI wieku powtórnie w wielkich masach, zarabizowali bardzo przeważną cześć Berberów, narzucając wszystkim islam. I przez długie wieki powszechne było wyobrażenie, że cała północna Afryka zamieszkana jest wyłącznie przez Arabów.