Ludność Algierii cz. 14

Kabylowie zamieszkują Tell, na tej części pomorzą, która się zaczyna o kilkadziesiąt kilometrów na wschód od Algieru i ciągnie aż do Philippeville, w departamencie Konstantyny. Na tej przestrzeni spotyka się naprzód łańcuch Dżjur-dżjury, tworzący tak przez Francuzów nazwaną Wielką Kabylią, a następnie łańcuch gór Babor, której górale zamieszkują Małą Kabylią.

Na południe zaś od Philippeville, na jakie 550 kilometrów w głąb kraju, druga grupa górali zamieszkuje góry Aures, a od narzecza, którego używają, nazywają ich Szaujami.

Mzabi tworzą małą republikę, leżącą na 700 kilometrów na południe od Algieru, już w oazach Sahary, których zajmują siedem ze stolicą w Gardhai.

Tuaregi są koczownikami w najgłębszej Saharze, na której żyją rozproszeni, od Tuatu na północy, do Tombuktu na południu i od Nigru na zachodzie do Fezanu na wschodzie.

Język Berberów rozdziela się na kilka narzeczy, które podobno różnią się tylko nieco sposobem wymawiania, a więcej słownikiem, o ile przyjęły obce a zwłaszcza arabskie wyrazy, zamiast swojskich. Język to bardzo prosty, co zapewne pozostaje w związku z tern, że nie jest literacko wyrobiony.