Ludność Algierii cz. 5

Pokrewnym mu jest język Koptów, język pierwotnych mieszkańców Egiptu i języki ludów północno-wschodniej Afryki, w krajach Galla i Somali. Wszystkie te języki, według zdania znawców, tworzą grupę języków równorzędną z grupą semicką i aryjską. Utworzono dla niej, od biblijnego Chama, miano języków chamickich. Języki te są tak spokrewnione z sobą, że można uważać wszystkie ludy, które niemi mówiły, za etnologiczną jedność, można im przypisywać wspólne pochodzenie.

Czy kolebką Chamitów była południowo – zachodnia Azja, jak to niektórzy twierdzą, to jest rzecz równie hipotetyczna, jak kolebka Aryjczyków, o której się już tyle  napisano, a której to kwestii pomimo tego nierozstrzygnięto. W to więc wchodzić nie będziemy. Ale teoria, która utrzymuje, że ludy te z Azji przybyły i powoli rozlały się po północnej Afryce, jest tak prawdopodobna i na tyle ugruntowana , że ją można przyjąć jako prawdopodobną. Raz ją zaś przyjąwszy, można już dalej budować, z pewnym prawdopodobieństwem, kiedy to nastąpiło. Wiemy bowiem, jak starożytną jest kultura egipskiego państwa, zbadano ją dziś tak dobrze, że znamy również wszystkie wędrówki ludów azjatyckich, które przez międzymorze Suez, za egipskich już czasów, przesuwały się lub usiłowały przejść do Afryki.