Ludność Algierii cz. 7

Wiemy, że w historycznych czasach cieśnina gibraltarska nie stanowiła zapory ani dla Wandalów, którzy przeszli do Afryki, ani dla Maurów, którzy wtargnęli do Hiszpanii. Dla czegóż by nic mogło się stać podobnie w znacznie wcześniejszych epokach ? Może Chamici przybywający z Azji, zastali już na libijskich wybrzeżach Iberów lub Keltów. Zdania co do możliwego napływu Aryjczyków tą drogą (Salustyusz utrzymuje, że przybyli z Azyi) są sporne. Przemawiają za tern zabytki kamiennej epoki, które się znajduj tak w Algierii, jak i w Maroku. Widziałem je na wyżynie Sersu, gdzie są najliczniejsze i rzeczywiście przypominają tak dolmeny, kromlehy i jak się ich różne postacie najrozmaiciej jeszcze nazywają, które się widzi w Bretanii i Anglii, że kto je widział tu i tam, utwierdza się w przekonaniu, że to dzieło tego samego narodu. Przechylam się więc stanowczo na stronę tych autorów, którzy sądzą, że już przed zjawieniem się Fenicjan „Berberzy” tworzyli albo odrębne, nie zespolone jeszcze plemiona chamickiego i aryjskiego pochodzenia, albo mieszańców między niemi. Nowsze badania archeologii przedhistorycznej popierają bardzo ten pogląd.