Kościół św. Wawrzyńca in Damaso i św. Witalisa

Jeszcze Damazy papież zbudował tu kościół w kształcie bazyliki o pięciu nawach, lecz w r. 1495 kardynał Riano w miejsce tamtego zburzonego, postawił obecny według rysunku Bramantego, który odnowił Waladier w roku 1820. Kościół ten ma trzy

Kościół św. Wita i Modesta

Za Dioklecjana zginęli śmiercią męczeńska Wit młodzieniec i jego opiekunowie Modest i Krescencia. Męczeństwo to ponieśli w miejscu zwanym Macellum Lioianutn, a później wskutek wielkiej liczby zabitych chrześcijan nazywane Macellum Martorum. Obok tego okropnego miejsca przy bramie