Ludność Algierii cz. 6

Otóż Egipcjanie znali ludy północnej Afryki, zamieszkujące na zachód od nich, nazywając ich Tamachu i malując na swych pomnikach jako jasnoskórych i jasnowłosych. Do dziś zaś dnia niektóre dialekty berberskiego języka, którymi mówią Tuaregi w Saharze, nazywają

Ludność Algierii cz. 5

Pokrewnym mu jest język Koptów, język pierwotnych mieszkańców Egiptu i języki ludów północno-wschodniej Afryki, w krajach Galla i Somali. Wszystkie te języki, według zdania znawców, tworzą grupę języków równorzędną z grupą semicką i aryjską. Utworzono dla niej,

Ludność Algierii cz. 4

Po dłuższym dopiero czasie zaczynamy przychodzić do przekonania, że znaczenie, wpływ i przyszłość różnych ras, które składają ludność Algierii, nie pozostaje w ścisłym związku z ich liczebnym stosunkiem obecnej chwili. Można o tym sądzić, rozejrzawszy się należycie

Ludność Algierii cz. 3

Zdawałoby się, że, przyjąwszy raz takie cyfry, taki stosunek składowych części Algierczyków, nie napotykamy już na żadne etnograficzne trudności. Tymczasem niezmiernie to zawiła dziedzina. Naprzód wszyscy islamici są mniej więcej skrzyżowani z murzynami, i można w ogóle

Ludność Algierii cz. 2

Dokładnych więc dat wymagać nie można, ale da się bez błędu powiedzieć, że ludność Algierii dochodzi 4.000.000, a da się powiedzieć na pewno, że nie stanowi żadnej etnograficznej całości. Co do wyznań: chrześcijanie, mahometanie i izraelici. Tych

Ludność Algierii cz. 1

Widzieliśmy, że przyroda Algierii bujna na pomorzu, uboższa na stepie, staje się wątłą i nikłą w Saharze. Podobnie ma się rzecz i z ludnością. I ona, tylko rozproszona w oazach pustyni, z rzadka koczuje na stepie, a

Podróż do Irlandii cz. 30

Równocześnie papież pragnąc zakończyć spór istniejący pomiędzy arcybiskupem miasta Armagh a arcybiskupem miasta Dublina, posiadającym tytuł prymasa Irlandii, mianował go prymasem całej Irlandii. Ta subtelna różnica przechowała się dotychczas. Skutkiem nieustających w Irlandii zaburzeń religijnych, gmachy kościelne

Podróż do Irlandii cz. 29

Jakkolwiek nie ma jut obecnie religijnego ucisku w Irlandii, statystyka poucza nas o ciekawych faktach, wymieniając cyfry kościołów i liczbę mieszkańców różnych wyznań w mieście Dublinie. W r. 18S0, nie licząc przedmieść, które w rzeczywistości łączą się

Podróż do Irlandii cz. 28

Któż pójdzie szukać wrażeń w błyskotliwym kościele jezuitów, lubujących się w zbytkownym urządzaniu swoich świątyń?… Nowy ten kościół kapiący złotem jest wręcz odstręczający dla artystycznych zachwytów i dumań, toż samo można powiedzieć o kościołach Matki Boskiej i

Podróż do Irlandii cz. 27

Aż do schyłku XVIII stulecia rząd angielski rozporządzał podbitą wyspą z nieubłaganą srogością. Anglicy przybywający do Irlandii odzierali zwyciężonych ze wszystkiego, co miało jakąkolwiek wartość a gdy kult anglikański został ogłoszony za religię państwa, najpiękniejsze kościoły zostały