Pałac Watykański cz. 8

Minąwszy archiwum, wchodzi się do bardzo długiej galerii, ciągnącej się na prawo i na lewo i na 400 kroków, równolegle do muzeum kamiennego. Po prawej stronie w końcu tej galerii jest tak zwane muzeum Świeckie, w którym

Pałac Watykański cz. 7

W tejże sali jest sarkofag, a w nim znajduje się płótno azbestowe, zrobione z minerału włóknistego, w które starożytni owijali ciało zmarłego przed spaleniem.. Wspaniała posadzka jest darem Piusa IX. Ściany i pilastry są otoczone bogatymi szafami,

Pałac Watykański cz. 6

III. Biblioteka watykańska. Mikołaj V pap. jest prawdziwym założycielem tej biblioteki, zebrawszy wszystkie rękopisy z pałacu Laterańskiego i wysiawszy do Grecji, do Niemiec i do innych krajów uczonych ludzi, tym sposobem zgromadził dziewięć tysięcy rękopisów. Syxtus IV

Pałac Watykański cz. 5

II Sala. 17. Komunia ś. Hieronima, arcydzieło (Dominichino), 18. Najś. Dziewica (Dominichino), 19. Przemienienie (Rafael). III Sala. 20. N. Dziewica i różni święci, 21. Portret (Tycyan), 22. ś. Maria Magdalena (Guercino), 24. Zmartwychwstanie (Perugino), 25. N. Maria

Pałac Watykański cz. 4

Obrazy te wykonali uczniowie Rafaela: Pnenni, Pierin del Vaga, Rafael del Colle i Pellearino da Modena pod okiem Juliusza Romano. Ozdoby stukowe i arabeski wykonał Jan da Udine, według wzorów Rafaela. Na pierwszym piętrze loże malował Jan

Pałac Watykański cz. 3

Opiszemy je ogólnikowo na najważniejsze tylko rzeczy zwracając uwagę: Loże Rafaela są to galerie trzypiętrowe oszklone, wychodzące z trzech stron na dziedziniec ś. Damazego czyli Bramanta. Loże te zaczął budować Bramante, a dokończył Rafael. Pierwszy rząd lóż

Pałac Watykański cz. 2

Nareszcie trzecie wejście, od tego samego miejsca, gdzie stoi gwardia szwajcarska pod kolumnadą, idąc w górę ku konnej statuy Konstantego W., wchodzi się na schody królewskie a przez te do sali królewskiej i książęcej, oraz kaplicy Paolińskiej

Pałac Watykański cz. 1

Utrzymują niektórzy, że Konstanty W. zbudowawszy bazylikę św. Piotra na Watykanie zbudował także i pałac dla wygody papieży. Być może, że tak rzeczywiście było, bo jeśli były przy bazylice mieszkania dla duchownych obsługujących bazylikę, to i dla

Pałac Kwirynalski cz. 4

W następnej sali zwanej salą posłuchań, są płaskorzeźby dłuta Torwaldsena, przedstawiające wjazd Aleksandra W. do Babilonu. Nadto są tu ładne gobeliny i posadzka ozdobiona starożytną mozaiką. Minąwszy dwie sale, w trzeciej są płaskorzeźby Finelliego, przedstawiające tryumf Trajana.

Pałac Kwirynalski cz. 3

Pius VII p. zemścił się na jego rodzinie tak, jak się Papieże zwykli mścić: to jest, wygnanych Bonapartych przyjął z ojcowskim sercem i gdy ogólnie przeciwko nim krzyczano, on jeden niepomny krzywd i zniewag, dał im u