Pałac Kwirynalski cz. 4

W następnej sali zwanej salą posłuchań, są płaskorzeźby dłuta Torwaldsena, przedstawiające wjazd Aleksandra W. do Babilonu. Nadto są tu ładne gobeliny i posadzka ozdobiona starożytną mozaiką. Minąwszy dwie sale, w trzeciej są płaskorzeźby Finelliego, przedstawiające tryumf Trajana. Dalej jest Kaplica prywatna papieska. Freski zdobiące ją, jak równie i prześliczny obraz Zwiastowania, umieszczony w ołtarzu, robił Guidi; freski po bokach ołtarza malował Albano. W następnej sali jest obraz Van Dyck a, przedstawiający Zmartwychwstanie; Sybillą malował Gar o falo. Jest tu także obraz św. Szczepana, na gobelinie.

dochodzenie odszkodowań poznań

W dalszych trzech salach jest wiele obrazów, szczególniejsze jednak są: N. Maria P. (Guidi), Ecce-Homo (Dominichino), św. Jan (Juliusz Romano), dwa obrazy malowane przez Caraccio. W Sali środkowej, zwanej konsystorską, są cztery obrazy przedstawiające wnętrze czterech bazylik rzymskich: św. Piotra, św. Jana Laterańskiego, Najśw. Maryi Panny Większej i św. Pawła. Obok pałacu jest obszerny ogród, bardzo pięknie urządzony, ozdobiony alejami bukszpanowymi i statuami. Dowcipne wodotryski, oraz organy wodne niemało dodają uroku. Zasługuje także na uwagę domek stojący w ogrodzie, zwany kawiarnią (Caffe-house), zbudowany przez Benedykta XIV według wzoru jaki zrobił Fuga. Dwa wielkie obrazy malował Fr. Blumen, flamandczyk. UWAGA. Obecnie pałacu tego widzieć nie można, bo go zajęto na mieszkanie króla Włoskiego.

dochodzenie odszkodowań poznań