Pałac Watykański cz. 4

Obrazy te wykonali uczniowie Rafaela: Pnenni, Pierin del Vaga, Rafael del Colle i Pellearino da Modena pod okiem Juliusza Romano. Ozdoby stukowe i arabeski wykonał Jan da Udine, według wzorów Rafaela. Na pierwszym piętrze loże malował Jan da Udine i inni mistrze, według rysunków Rafaela. W środkowej galerii są słynne malowania Rafaela, a trzecią galerię malowaniami allgerycznymi ozdobił Jan da Udine. Na trzecim piętrze loże były nieukończone, dopiero Pius IX polecił Consoniemu i Manion ani’emu, aby je wymalowali. Pierwszy malował obrazy historyczne, drugi arabeski, zaś Galii robił ozdoby stukoce. Galerie pierwszego i drugiego piętra z rozkazu Piusa IX były oszklone i odnowione przez Mantooani’ego. Ż tego trzeciego piętra lóż wchodzi się do galerii obrazów zwanej Pinakoteka. Czterdzieści pięć obrazów, prawie samych arcydzieł, składają tę galerią i są umieszczone w czterech salach. Liczby podajemy te, pod jakimi te obrazy są umieszczone.

płaskowniki pa

I Sala. 1. ś. Hieronim (Leonardo da Vinci), 2.Trzech świętych (.Perugino), 3. Cuda ś. Jacka (Bonozzo Gozzoli), 4. Trzy tajemnice (trzy obrazki), 5.Pięta (Mantegna), 6. Legenda o św. Mikołaju z Baru (Fra Angehco), 7. N. Marya P. (Francia), 8. Wiara, Nadzieja i Miłość (Rafael), 10. Święta Rodzina (Garofalo).11. Chrystus Pan w grobie (Crivelli), 12. św. Tomasz Niewierny (Guercino), 14.Syn marnotrawny (Murillo), 15. ś. Katarzyna (Murillo), 16. św. Jan Chrzciciel (Guercino).

płaskowniki pa