Pałac Watykański cz. 6

III. Biblioteka watykańska. Mikołaj V pap. jest prawdziwym założycielem tej biblioteki, zebrawszy wszystkie rękopisy z pałacu Laterańskiego i wysiawszy do Grecji, do Niemiec i do innych krajów uczonych ludzi, tym sposobem zgromadził dziewięć tysięcy rękopisów. Syxtus IV zbudował bibliotekę, lecz Syxtus V, w r. 1588 zbudował inną obecną, według planu zrobionego przez Fontanę. Z następstwem czasów, papieże szczególniej Grzegorz XV, Klemens XI, Leon XII i Pius IX przyczynili się najwięcej do wzbogacenia biblioteki, tak iż obecnie rachują 25,000 bardzo ważnych rękopisów, oraz sto dziesięć tysięcy woluminów drukowanych. W przedpokoju bibliotecznym, znajduje się wspaniały egipski papirus odnoszący się do pogrzebów egipskich; oprócz tego są portrety wszystkich bibliotekarzy watykańskich.

wibroflotacja

Pierwsza sala jaką się spotyka, jest sala pisarzy (scritton), a w niej pracują uczeni ludzie, którzy z urzędu są obowiązani zajmować się badaniem i ogłaszaniem rękopisów nieznanych. Tych pisarzy jest siedmiu, dwóch do języka łacińskiego, dwóch do greckiego, dwóch do hebrajskiego i syryjskiego, a jeden do arabskiego. Za tą salą rozciąga się wielka sala biblioteczna, rozdzielona na dwie nawy przez sześć wielkich pilastrów, i ozdobiona freskami przez Gaetano, Cezara Nebbia, Nogarisa, przedstawiającymi główne Sobory i najsławniejsze starożytne biblioteki. Na pilastrach są portrety, wynalazców różnych alfabetów i litery tychże.

wibroflotacja