Pałac Watykański cz. 7

W tejże sali jest sarkofag, a w nim znajduje się płótno azbestowe, zrobione z minerału włóknistego, w które starożytni owijali ciało zmarłego przed spaleniem.. Wspaniała posadzka jest darem Piusa IX. Ściany i pilastry są otoczone bogatymi szafami, w których przechowują się rękopisy. W tej sali widzimy różne przedmioty nowoczesne jak n. p. 1. Dwa granitowe stoły z płaskorzeźbami brązowymi, roboty Valadiera, przedstawiającymi pamiętne wypadki z czasu rządów Piusa VI. 2.  Dwa świeczniki sewrskie podarowane przez Napoleona T. Piusowi VII, i takie samo naczynie, ofiarowane przez Karola X, Leonowi XII. o. Lzaia inkrustowana w malakicie, ofiarowana Grzegorzowi XVI z Rosy i. 4.

piasek warszawa

Dwa wielkie naczynia porcelanowe ofiarowane przez Króla Pruskiego Piusowi IX i dwa wielkie naczynia ofiarowane Piusowi IX przez Napoleona III. Z rękopisów najważniejsze są Biblia z IV wieku, Wirgiliusz z Vgo, Terencjusz z 1-go, a drugi z IX. Palimpsest (pargamin z którego zmyto pisanie dla użycia go do czego innego), który odcyfrował kardynał Mai, zawiera traktat Cycerona De Republica; Homilie ś. Grzegorza W. z XI wieku; Dante z XI wieku; Brewiarz Korwina króla węgierskiego z X wieku; autografy Tassa, Petrarki; czułe listy Henryka VIII do Anny Boleyn, i książka jego przeciwko Lutrowi o Sakramentach, z własnoręcznym na końcu przypiskiem.

piasek warszawa