Pałac Watykański cz. 3

Opiszemy je ogólnikowo na najważniejsze tylko rzeczy zwracając uwagę:

Loże Rafaela są to galerie trzypiętrowe oszklone, wychodzące z trzech stron na dziedziniec ś. Damazego czyli Bramanta. Loże te zaczął budować Bramante, a dokończył Rafael. Pierwszy rząd lóż ma filary doryckie, drugi rząd jońskich, obydwa kończą się łukowo; a trzeci złożone, podtrzymujące architraw, wszystkie zaś na zewnątrz są zrobione z trawertyńskiego kamienia. Pierwsze skrzydło pierwszego piętra tych lóż, było malowane przez Jana da Udine, według szkiców Rafaela.

układanie bruku

Loże te zupełnie zniszczone, Pius IX polecił Alex. Mantoraniemu odnowić, który tego znakomicie dopełnił, oraz naprawił drugie i odmalował na nowo trzecie skrzydło. Pierwsze skrzydło drugiego piętra malował Rafael, drugie zaś dwa skrzydła malowali Marek z Faenza, Mascherino, Rafael da Reggio, Nogari, Naldini, Tempesta i Lanfranc. Pierwsze skrzydło trzeciego piętra malował Jan da Udine, a inni dwa skrzydła malowali Pomerancio, Parys Nogari, Tempesta, Arpino i Paweł Brill. Bramante zbudował te galerie i zasklepił je rzędem kopułek. Ta część na drugiem piętrze, która nosi nazwę Rafaela, ma takich kopułek trzynaście. W każdej z nich są cztery obrazy, co razem uczyni pięćdziesiąt dwa freski przedstawiające wypadki ze Starego Testamentu, a cztery tylko z Nowego.

układanie bruku