Najważniejsze kościoły w Rzymie Archive

Kościół św. Wawrzyńca In Panisperna i św. Anastazy

Architekt Perpenna Quadratianus miał tu swój dom, jak to znaleziony napis poświadcza; otóż od niego lub od statuy bożka Pana, jaką tu wykopano, ma pochodzić nazwa tego kościoła. Początek jego budowy jest niewiadomy, to tylko jest pewnym,

Kościół św. Wawrzyńca in Lucina

Nazwę tego kościoła jedni wyprowadzają od gaiku, jaki tu rósł (lucus lucinae), a drudzy prawdopodobniej wywodzą ją od św. Lucyny, bogatej pani rzymskiej, do której miało należeć to miejsce. W r. 435 Syxtus III zbudował ten kościół,

Kościół św. Wawrzyńca in Damaso i św. Witalisa

Jeszcze Damazy papież zbudował tu kościół w kształcie bazyliki o pięciu nawach, lecz w r. 1495 kardynał Riano w miejsce tamtego zburzonego, postawił obecny według rysunku Bramantego, który odnowił Waladier w roku 1820. Kościół ten ma trzy

Kościół św. Wita i Modesta

Za Dioklecjana zginęli śmiercią męczeńska Wit młodzieniec i jego opiekunowie Modest i Krescencia. Męczeństwo to ponieśli w miejscu zwanym Macellum Lioianutn, a później wskutek wielkiej liczby zabitych chrześcijan nazywane Macellum Martorum. Obok tego okropnego miejsca przy bramie