Kościół św. Wawrzyńca in Lucina

kosciol-3Nazwę tego kościoła jedni wyprowadzają od gaiku, jaki tu rósł (lucus lucinae), a drudzy prawdopodobniej wywodzą ją od św. Lucyny, bogatej pani rzymskiej, do której miało należeć to miejsce. W r. 435 Syxtus III zbudował ten kościół, a w wieku VII, VIII, XII, XVII i XIX był odnawiany. Do wnętrza prowadzi niewielki portyk, pokryty freskami przez Alojz. Garzi. Wnętrze kościoła o jednej nawie, było ozdobione według rysunków Karola Rainaldi. Po prawej stronie są kaplice: 1. S.Wawrzyńca, obraz malował Salini. 2. S. Antoniego P., obraz Stanzioniego. 3. S. Franciszka Caracciolo, którego ciało tutaj w ołtarzu spoczywa, obraz malował Sztern. 4. Wniebowzięcia NMP., kopia z obrazu Guida, robił Gemignani. Portret Fonseca, umieszczony nad lewym przechodem, rzeźbił Bernini. Dalej są drzwi do zakrystii, a za tymi 5. kaplica P. Jezusa. W wielkim ołtarzu, ozdobionym 4 kolumnami z czarnego marmuru, jest wspaniały obraz P. Jezusa na krzyżu, malowany przez Guido Reniego.

sofy do salonu

Po lewej stronie: 1. Ołtarz Niepokal. Poczęcia N. M. P., na ołtarzu są złożone łańcuchy i krata ś. Wawrzyńca, długa na 2 metry, 1 meti szeroka, o sześciu nogach. Umieszczano ją na płycie marmurowej, a na niej rozścielano rozżarzone węgle. Podstawa przechowuje się u św. Wawrzyńca za murami. Obok kraty stoją trzy naczynia, w dwóch znajduje się krew a w trzecim spalone ciało św. Diakona. 2. Kaplica, statua św. Franciszka Caracciolo. 3. Św. Hiacynty Mariscotti i św. Franciszka As., malował Benejiale. W tej kaplicy jego grobowiec sławnego artysty Mikołaja Foussina, postawiony mu przez Chateaubrianda, gdy był posłem francuskim przy Stolicy Świętej. Popiersie i płaskorzeźbę przedstawiającą odkrycie grobu Safy w Arkadii według wzoru samego Ioussin a, rzeźbił Paweł Lemoyne z Paryża. 4. Święta Iiodzina, malował Turehi. 5. NMP., św. Jan Nepomucena i św. Michała, obraz malował Avellino. 6. Św. Karola Borom, malował Saraceni. 7. Chrzcielnica.

sofy do salonu