Kościół św. Wita i Modesta

kosciol-1Za Dioklecjana zginęli śmiercią męczeńska Wit młodzieniec i jego opiekunowie Modest i Krescencia. Męczeństwo to ponieśli w miejscu zwanym Macellum Lioianutn, a później wskutek wielkiej liczby zabitych chrześcijan nazywane Macellum Martorum. Obok tego okropnego miejsca przy bramie tryumfalnej Ga Hiena, z budowano kościółek pod wezwaniem św. Wita i Modesta, już znany za czasów św. Grzegorza W. W r. 1477 przebudowany przez Syxtusa IV, odnowiony był przez księcia Fryderyka Colonna w r. 1620 na podziękowanie św. Witowi, iż za jego przyczyną był cudownie uleczony od rany zadanej mu przez psa wściekłego. W ostatnich czasach Grzegorz XVI odnowił go. Niema tu nic osobliwego, oprócz fresku XV wieku w stylu Perugina, i kamienia, na którym ścinano męczenników a zwanego „petra scelerata. W r. 1780 kościół ten był oddany zakonowi polskiemu Mariauów, którzy tu mieli swoja generalną siedzibę.

meble do biura

Kiedy napoleońskie rozkazy, gorsze od rozkazów Gotów, Wandalów, Hunnów, bo wyszłe od monarchy ucywilizowanego, znosiły stowarzyszenia wszelkie, a ich własność grabiły, padła ofiarą i ta prokuratoria. Ostatni jej generalny prokurator X. Lcchniewicz, mając zażyłość z generałem Dąbrowskim, który tu wówczas stał z legionami polskimi, za jego pośrednictwem to wyrobił, że zniesienie prokuratorii o parę lat się przeciągnęło; lecz gdy już takową wraz z kościołem sprzedano i nie było co robić w Rzymie, wrócił do Skórcza na Podlasie. Idąc od tego kościoła na dół ku S. Maria al Pascolo, po lewej ręce widzimy uliczkę zwaną Via del Monte Polacco. Uliczka ta prowadzi w górę ku S. Piętro In Vincoli, lecz od strony góry jest zamkniętą, tak, iż obecnie do niczego nie służy. Kiedy polskie legiony stały w Rzymie i miały swoją siedzibę u S. Piętro in Vincoli i w okolicy tego klasztoru, to otwarto dla nich zejście umyślnie, prowadzące z góry na dół na starożytną Suburrę. Góra więc otrzymała nazwę 11 Monte Polaeco a uliczka Tia del Monte Polacco. Archeologowie którzy, nawiasowo mówiąc, o wszystkim wątpią, utrzymują, że ta nazwa góry i ulicy jest dawniejszą.

meble do biura