Pałac Watykański cz. 8

Minąwszy archiwum, wchodzi się do bardzo długiej galerii, ciągnącej się na prawo i na lewo i na 400 kroków, równolegle do muzeum kamiennego. Po prawej stronie w końcu tej galerii jest tak zwane muzeum Świeckie, w którym jest 62 szaf napełnionych bardzo ciekawymi starożytnymi wykopaliskami. Galeria po lewej ręce nosi nazwę rękopisów królowej Chrystyny na końcu której trzy ostatnie sale noszą nazwę muzeum chrześciańskiego (Museo cristiano), założonego przez Benedykta XIV. Ściany pierwszej sali są wyłożone napisami i płaskorzeźbami marmurowymi, wyjętymi ze sarkofagów chrześcijańskich. Na około ścian jest osiem szaf zawierających różne przedmioty z pierwszych chrześcijańskich wieków. Szafy te zwykle są zamknięte, aby je otworzyć potrzeba mieć osobne pozwolenie.

kruszywa warszawa

Na środku sali, stoi 6 szaf oszklonych tak samo zawierających w sobie różne przedmioty pierwotnych i nowszych wieków chrześcijańskich. Dalej jest sala zwana gabinet papirusów. Freski na ścianach malował Mengs. Jest to jedna z watykańskich sal najbogatsza w ozdoby, składające się z granitu, porfiru, i bronzu. Większa część papirusów pochodzi z V, VI, VII i VIII wieku. Za tą salą jest sala bizantyńskich malowideł z XIII i XIV wieku. Są tu malowania, które wykonali Marglieritone, Cimąbue, Giotto, Masaccio, FrU Angelico i innych. Przy samem wejściu do tej sali, jest wejście prowadzące do gabinetu zwanego Hłozze AIdobrandini, dla tego, iż oprócz innych prac, jest tu słynny fresk, przedstawiający wesele pogańskie.

kruszywa warszawa