Pałac Laterański cz. 3

Na pierwszym piętrze jest: Muzeum chrześcijańskie.

W przedsionku są umieszczone sarkofagi i trzy starożytne mozaiki. W salonie Syntusa V. pod wielkimi schodami jest wielki sarkofag, a na nim płaskorzeźba przedstawiająca stworzenie i upadek człowieka, Trójce S. i inne przedmioty wzięte ze Starego i Nowego Testamentu. Po bokach sarkofagu stoją dwie figurki Dobrego-Pasterza. Na schodach są różne sarkofagi bardzo ciekawe. Pośrodku sali ołtarz starożytny. Malowania jakie się tu znajdują, są to kopie tych malowań, które znaleziono w katakumbach. Statua św. Hipolita, z III wieku, znaleziona przy bazylice ś. Wawrzyńca za murami; głowa jest nowoczesną.

projektowanie ogrodów otwock

Po za tym salonem są Portyki wyższe: po ścianach są powlepiane napisy chrześcijańskie w następującym porządku: I i II. Napisy chrześcijańskie w ogóle. III. Pochwały męczenników z czasów ś. Damazego. V —VII. Napisy historyczne z 3 i 4 wieku. VIII i IX. Napisy dogmatyczne. X. Osoby duchowne. XI. Napisy odnoszące się do panien, wdów, pielgrzymów, neofitów i katechumenów. XII. Odnoszące się do słynnych mężów, niewiast, żołnierzy i artystów. XIII. Napisy zawierające w sobie nazwiska krewnych lub wskazujące miejsce urodzenia XIV i XV. Symbole dogmatyczne; ryba, kotwica, Daniel, Dobry Pasterz, Łazarz, N. Dziewica, i t. d. XVI. Narzędzia sztuk i rzemiosł. XVII. Napisy pośmiertne w ogóle. XVIII. Napisy pośmiertne z katakumb Pryscylli. XIX. Z katakumb Pretextata. XX. Z katakumb ś. Agnieszki. XXI. Z Ostieńskich. XXII. Z katakumb śś. Piotra i Marcellina. XXIII. ś. Pankracego. W jednej sali na lewo, są umieszczone: I. Dawniejsze jeszcze napisy z katakumb św. Agnieszki. II. ś. Cyryaki. III. i ś. Hermasa. IV. ś. Cyryaka. V. ś. Agnieszki. VI, VII i VIII. Napisy z różnych katakumb.

projektowanie ogrodów otwock