Ludność Algierii cz. 16

Włosy i oczy są przeważnie ciemne, ale już Shaw mówi o jasnowłosych i niebieskookich Berberach, a chociaż statystyki żadnej pod tym względem niema, to jednak dobrzy znawcy tych stosunków utrzymują, że tacy w prowincji Konstantyna stanowią 10% całej tubylczej ludności. Niektóre pokolenia, jak np. górale z gór Aures, są przeważnie rudawi lub blondyni i wielu autorów uważa ich za resztki Wandalów. Podobnie wyłącznic rudowłosym jest pokolenie Ait Idżermenen, w okolicach miasta Bugie, którego nazwa przypomina, chociaż może przypadkowo, nazwę Germanów. Pokolenie Ulad-el-Dżuhala, co znaczy „synowie pogan”, mieszkające na południe od Philippeville, choć przeważnie ciemnowłose, utrzymuje, że było kiedyś zupełnie jasnowłose. Ciekawe to ze względu, że Dżuhalowie przed niedawnym jeszcze czasem stawiali na grobie przodków kamienie keltyckim obyczajem.